Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of een kniedistractie net zo goed is (effectief is) als een totale knieprothese voor patiënten met ernstige (‘end-stage’) knieartrose die jonger zijn dan 65 jaar. Er is onvoldoende bewijs dat kniedistractie even goed is als een knieprothese bij deze patiënten en kan daarom niet uit het basispakket vergoed worden. Bij voldoende bewijs van goede kwaliteit kan kniedistractie opnieuw beoordeeld worden.

Behandeling

Bij kniedistractie wordt bij patiënten met ernstige artrose – slijtage van het kraakbeen – het kniegewricht tijdelijk (6 tot 7 weken) een klein stukje (5 mm) uit elkaar getrokken. Hierdoor komt er ruimte vrij en wordt het kniegewricht ontlast. Het kapotte kraakbeen zou dan de kans krijgen zich te herstellen.

Toetsing

Het Zorginstituut heeft haar standpunt gebaseerd op twee onderzoeken met een beperkt aantal patiënten. Beoordeeld is of kniedistractie bij patiënten met een indicatie voor een totale knieprothese, die jonger zijn dan 65 jaar, even effectief is als een knieprothese en hoe lang een toekomstige prothese uitgesteld kan worden. Het beschikbare wetenschappelijke bewijs is nog te summier om gelijkwaardigheid van kniedistractie aan een knieprothese te bepalen. De behandeling voldoet daarmee niet aan de stand van wetenschap en praktijk.

Besparingsverlies in begroting 2022

Hoewel kniedistractie een veelbelovende behandeling lijkt te zijn, is het wetenschappelijke bewijs nog onvoldoende en er is meer en langduriger onderzoek met voldoende patiënten om de behandeling opnieuw aan de stand van wetenschap en praktijk te toetsen. Vooralsnog voldoet de behandeling niet aan de stand van wetenschap en praktijk en kan daardoor niet vergoed worden uit de basisverzekering.

Lees hier het volledige standpunt (pdf)