Wordt de patiënt altijd de beste medisch technische oplossing of het beste hulpmiddel geboden? Daar lijkt in de beantwoording in marktonderzoek de beleving tussen medisch specialisten en MedTech bedrijven wat te verschillen. Daar waar bijna driekwart van de bedrijven in de beantwoording denkt dat men niet altijd het meest optimale product of techniek inzet, geldt dat voor nog geen kwart van de medisch specialisten. Uitkomst van deze stelling is overigens geheel in lijn met hetgeen in het MTN onderzoek van 2021 is gevonden.

En sluit het aanbod voldoende aan bij de zorgbehoefte in de dagelijkse praktijk? Daar lijken de meningen behoorlijk over verdeeld, maar daarin zijn de beiden doelgroepen wel eensgezind. Toepassing, medische context en soort van technologie zijn hierbij sterk bepalend.

Wat betreft ‘duurzaamheid’ dan valt op dat zowel de medisch specialisten als ook de bedrijven het grotendeels eens zijn om dat via inkoopcriteria meer af te dwingen. In ongeveer de helft van de inkoopsituaties blijkt duurzaamheid als criterium overigens al realiteit te zijn. Al is het niet voor alle bedrijven duidelijk waar dan qua duurzaamheid de producten dan zouden moeten voldoen. Hier lijkt ruimte te zijn voor verdere verduidelijking.

Voor de tweede keer heeft de MTN, in samenwerking met Ipsos, een beknopt survey-onderzoek gedaan onder 140 specialisten en meer dan 30 MedTech bedrijven. De survey betrof een aantal stellingen over grote thema’s die voor MedTech in al haar facetten relevant zijn. Te denken valt aan onderwerpen als duurzaamheid, beschikbaarheid en de MDR/IVDR regelgeving, maar ook innovatie en de mate waarop dit aansluit bij de feitelijke behoefte in het veld is aan bod gekomen. Wanneer gekeken naar de uitkomsten, dan valt het op dat de respons vanuit bedrijven op sommige vragen wat meer uitgesproken is dan dat van de zorgverleners (die laatsten scoren wat sterker rond ‘neutraal’). Op nagenoeg alle stellingen laat de beantwoording op de 5-puntsschaal echter een behoorlijk gespreid beeld zien en dat geldt voor beide doelgroepen.

Wensen om bepaalde thema’s volgend jaar in het onderzoek mee te nemen? Geef het aan de MTN door.

Bron: MTN