Over MedTech Nederland

De wereld van Medische technologie

MTN is hét neutrale platform voor kennisdeling en analyse op gebied van zorg, technologie en maatschappij. Daarmee helpt MTN alle bij zorgtechnologie betrokken organisaties en personen om zich beter voor te bereiden op de kansen en de uitdagingen die horen bij zorgtechnologie.

Het ideaal is dat de mogelijkheden van technologie gebruikt worden om zowel patiënten als zorgverleners echt te helpen op een manier dat dit ook waardevol is voor zorgstelsel als geheel. Daarbij werken private en publieke partijen vanuit eigen rollen zo samen dat dit maatschappelijk waarde creëert. Door publicaties, onderzoek en het samenbrengen van belanghebbenden en deskundigen probeert MedTech Nederland dat ideaal dichterbij te brengen.

De wereld van medische technologie, waaronder medische hulpmiddelen en e-health, is complex en versnipperd. Al is het alleen maar door de grote diversiteit aan producten en diensten,van verbruiksgoederen tot aan high-tech toepassingen. En er is een grote variatie in fabrikanten, van grote multinationals tot kleinschalige bedrijven en start-ups.
Maar voor alle spelers gelden vergelijkbare uitdagingen: veranderende regelgeving, nieuwe mogelijkheden als gevolg van snelle technologische ontwikkeling en een snel veranderend zorglandschap waar betaalbaarheid centraal staat.

Onze missie

De stichting MedTech Nederland (MTN) heeft als doel om bij te dragen aan een succesvolle en optimale omgang met medische technologie in de breedste zin van het woord in de zorg. Het inspireren en bij elkaar brengen van mensen, ideeën en kennis staat hierbij centraal. Maar voor alle spelers gelden vergelijkbare uitdagingen: veranderende regelgeving, nieuwe mogelijkheden als gevolg van snelle technologische ontwikkeling en een snel veranderend zorglandschap waar betaalbaarheid centraal staat.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het bieden van een platform voor uitwisseling van ideeën en het organiseren van activiteiten die de deelnemende partijen ondersteunen bij hun werkzaamheden;
  • Het (doen) analyseren van ontwikkelingen op gebied van medische technologie
  • Het (doen) publiceren van informatie en duiding op het gebied van medische technologie.

Partners:

MTN nieuwsbrief

Schrijf je in voor de MTN nieuwsbrief

In onze gratis nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van het laatste relevante medtech nieuws.

Inschrijven

Deelname aan de stichting

U kunt met uw bedrijf deelnemen aan de MTN. Een bedrijfslidmaatschap kost EUR 895,- per jaar. Daarnaast bieden we verschillende partnerovereenkomsten aan met uitgebreidere voordelen. We informeren u graag!

Met uw deelname ondersteunt u de activiteiten en doelstellingen van MTN.

Heeft u interesse in een bedrijfsabonnement of een partnerovereenkomst?
Neem dan contact met ons op.

Online toegang tot MTN Nieuwsportaal met dagelijks zorgnieuws, MedTech actualiteiten en artikelen/achtergrondinformatie over beleid en regelgeving

Deelname aan diverse kennis- en netwerkmomenten (zowel webinars als offline)

Toegang tot diensten vanuit de stichting MTN en aangesloten partners

Vraagbaak over medtech gerelateerde onderwerpen