Waarom MTN?

MTN is het neutrale platform voor netwerken en kennisdeling op gebied van zorg, technologie en maatschappij. Wij brengen personen en organisaties van verschillende achtergronden met elkaar in contact en helpen hen om issues vanuit alle kanten te bekijken.

De wereld van medische technologie is complex en versnipperd. Denk alleen maar aan de grote diversiteit aan producten en diensten, van verbruiksgoederen tot high end apparatuur. Er is ook een grote variatie in fabrikanten van multinationals tot MKB-bedrijven en start-ups. Dan zijn er nog enorm veel andere stakeholders in en rond de zorg die iets van medische technologie moeten vinden. Voor alle partijen gelden vergelijkbare uitdagingen: snel veranderende technologische mogelijkheden, steeds meer en steeds sneller regelgeving uit “Brussel” en een snel veranderend zorglandschap.

Niemand kan hier alleen goed zicht op houden. Daarom hebben we een plek gecreëerd waar kennis en ideeën op gebied van medische technologie kunnen worden gedeeld.

Ons ideaal is dat de mogelijkheden van technologie gebruikt worden om zowel patiënten als zorgverleners echt te helpen met “enhancing technologies” op een manier die ook bijdraagt aan de houdbaarheid van het zorgstelsel. Daarbij werken private en publieke partijen vanuit eigen rollen zo samen dat dit maatschappelijk waarde creëert. Door publicaties, onderzoek en vooral het samenbrengen van belanghebbenden en deskundigen probeert MTN dat ideaal dichterbij te brengen.

Wat wij doen:

Kennis- & Netwerkbijeenkomsten

Wij organiseren kennis en netwerkmeetings waar je hoort wat er speelt en wat relevant is. Bovendien krijg je daar inzicht in hoe de verschillende betrokken partijen naar de vraagstukken rondom medische technologie kijken. In het kort:

 • Een ontmoetingsplaats voor diverse organisaties vanuit de zorg, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden
 • Een uiterst relevant netwerk
 • Informatieve inleidingen, reacties van anderen en praktijkervaringen
 • Antwoord op uw vragen en contact met groot aantal experts en belanghebbenden
 Kwartaal-Webinar met  overzicht relevante ontwikkelingen

Voor de  leden van het netwerk organiseren wij ieder kwartaal een webinar waarin wij ontwikkelingen duiden en vooruitblikken op komende periode.

Jaarlijks Markt- en Stakeholderonderzoek

Ieder jaar houden wij een onderzoek onder relevante stakeholders en publiceren wij daarover een rapport dat inzicht geeft in wat er zoal leeft bij diverse belanghebbenden.

Andere bijeenkomsten

Als MTN organiseren wij dialoogsessies waarbij wij op kleine schaal mensen van verschillende achtergrond met elkaar in gesprek brengen.

Nieuwsbrief & Website

Wij publiceren over relevante ontwikkelingen in onze nieuwsbrief en op de website.

Partners:

MTN nieuwsbrief

Schrijf je in voor de MTN nieuwsbrief

In onze gratis nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van het laatste relevante medtech nieuws.

Inschrijven

Lid worden van het MTN Netwerk?

Lidmaatschap biedt de volgende voordelen:

4 maal per jaar een kennis- & netwerkbijeenkomst

 • Een ontmoetingsplaats voor diverse organisaties vanuit de zorg, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden
 • Een uiterst relevant netwerk
 • Informatieve inleidingen, reacties van anderen en praktijkervaringen
 • Antwoord op uw vragen en contact met groot aantal experts en belanghebbenden
 • Ontspannen borrel na afloop

Leden kunnen met twee personen aan alle bijeenkomsten deelnemen.

Kwartaal webinar met  overzicht relevante ontwikkelingen

 • Ontwikkelingen in het ecosysteem geduid
 • Vooruitblik op wat er aan komt
 • In een uurtje helemaal bij 
Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Deelname aan kennis- en netwerkbijeenkomsten

Toegang tot diensten vanuit de stichting MTN en aangesloten partners

Vraagbaak over medtech gerelateerde onderwerpen