Het MTN jaarprogramma is een combinatie tussen netwerken en kennis delen door fysieke bijeenkomsten en webinars. De live meetings zijn telkens van 14.00 uur tot 16.30 uur waarna een afsluitende netwerkborrel.

Waarom zou u deelnemen?

Het is :

 • Een ontmoetingsplaats voor een groot aantal deelnemende organisaties vanuit de Zorg en Medtech;
 • Een uiterst relevant netwerk;
 • Informatieve dialoogsessies met actuele informatie, visies en praktijkervaringen;
 • De webinars zijn informatief en duiden per kwartaal én na Prinsjesdag wat de implicaties zijn voor de Medtech sector van ontwikkelingen in de zorg, van IZA tot beleidsmatige en politieke ontwikkelingen in Nederland en waar relevant ook Europees beleid.

Deelname aan deze bijeenkomsten staat open voor alle leden van het MTN netwerk. Als u nog geen lid bent kunt u zich opgeven door een ondertekende deelnemersovereenkomst terug te sturen.

JAARPROGRAMMA 2024


8 mei 2024 – Webinar kwartaal update (2024-Q1), locatie: online / tijd: 10:30 – 11:30

Tijdens dit webinar verzorgen wij een toelichting op de MTN Kwartaal Update over het eerste kwartaal van 2024. De formatie is nog gaande, waarbij in eerste instantie met name de rechtsstaat centraal staat. Daarnaast zijn er nog vele dossiers waarover moet worden gediscussieerd. In die context is zorg helaas ‘slechts’ één van de belangrijke dossiers. Daarnaast een algehele update over beleid, regelgeving en de laatste ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Op het gebied van medtech komen talloze onderwerpen aan de orde, waaronder ook internationale ontwikkelingen zoals de komende implementatie van de EHDS en de EU HTAR.


21 mei 2024 – MTN Netwerkbijeenkomst met o.a. presentatie MTN jaarrapport, locatie: Jaarbeurs Utrecht

Het startschot voor het 2024-programma wordt op 21 mei a.s. in de Jaarbeurs in Utrecht gegeven met de bijeenkomst rond de presentatie van het MTN jaarrapport. In opdracht van MTN heeft IQVIA de afgelopen periode een (markt)onderzoek uitgevoerd onder zorgverleners, bedrijven en andere belanghebbenden. Hiermee brengen wij in kaart hoe tegen issues rondom medische technologie wordt aangekeken.

Tijdens deze bijeenkomst zal het rapport worden toegelicht en zullen verschillende stakeholders hier op reageren.  Tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met een nieuwe MTN bestuurder, te weten Hilbrand Bodewes verbonden aan de TU Delft. Hilbrand houdt zich daar met name bezig met het slaan van de brug tussen onderzoek en praktijk.

11 juni 2024 – MTN Netwerkbijeenkomst ‘Passende Datapraktijken & AI’, locatie: regio Amsterdam

De tweede netwerkbijeenkomst heeft als thema ‘Passende Datapraktijken en Artificial Intelligence (AI)’.

 • EHDS European Health Data Space, wat zijn de implicaties voor Nederland en specifiek voor medical devices?
 • Eigenaarschap en privacy – van wie zijn de data?
 • Waarde van klinische studies versus RWE (real world evidence) – wat betekent dit voor de datakwaliteit?
 • EU-AI verordening, wat zijn de implicaties voor Nederland en medtech?
 • Welke kansen en risico’s zien we voor AI in Zorg & Medtech?
 • Wat zijn de beoordelingscriteria waar een AI-oplossing aan moet voldoen om ingezet te kunnen worden?
 • Hoe verandert de rol van artsen door de inzet van AI?


21 augustus 2024 – Webinar kwartaal update (2024-Q2), locatie: online / tijd: 10:30 – 11:30

Tijdens dit webinar verzorgen wij een toelichting op de MTN Kwartaal Update over het tweede kwartaal van 2024 met een algehele update over beleid, regelgeving en de laatste ontwikkelingen in de medtech en gezondheidszorg.

19 september 2024 – Webinar Prinsjesdag, locatie: online / tijd: 10:30 – 11:30

Een jaarlijks webinar waarin we je meenemen in het verhaal van het zittende kabinet voor 2025. We lopen samen door de Miljoenennota, de VWS-begroting en de plannen voor de zorg in het algemeen en medtech in het bijzonder.

24 september 2024 –  MTN Netwerkbijeenkomst ‘Van Innovatie tot Implementatie: kansen en uitdagingen’, locatie: regio Utrecht

De derde netwerkbijeenkomst heeft als thema ‘Van innovatie tot Implementatie: kansen en uitdagingen’.

 • Waar moeten innovaties aan voldoen om opgenomen te worden in het basispakket?
 • Welke overkoepelende uitdagingen zijn er waar meerdere innovaties “last van hebben”.
 • Innovatie klimaat in Nederland?
 • De balans tussen focus op kosten, kosten effectiviteit versus capaciteit en maatschappelijke waarde.

13 november 2024 – Webinar kwartaal update (2024-Q3), locatie: online / tijd: 10:30 – 11:30

Tijdens dit webinar verzorgen wij een toelichting op de MTN Kwartaal Update over het derde kwartaal van 2024 met een algehele update over beleid, regelgeving en de laatste ontwikkelingen in de medtech en gezondheidszorg.

19 november 2024 – MTN Netwerkbijeenkomst ‘Samenwerking tussen verschillende partijen in de zorg. Logisch toch?’, locatie: volgt

De vierde netwerkbijeenkomst heeft als thema Samenwerking tussen verschillende partijen in de zorg. Logisch, toch…?’

 • Van concurrentie en wantrouwen naar samenwerking en vertrouwen…
 • Transformatiegelden, zijn ze voldoende om de huidige tegengestelde belangen en prikkels te overkomen?
 • Samenwerken, wanneer mag dat wel en niet?
 • Publiek – private samenwerking, wat zijn de uitdagingen.

Deelname aan deze bijeenkomsten staat open voor alle leden van het MTN netwerk. Als u nog geen lid bent kunt u zich opgeven en bent u van harte welkom bij onze bijeenkomsten.

Neem voor mogelijkheden en tarieven contact met ons op.