Onlangs maakte de Commissie Dijsselbloem de adviezen bekend voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. Hierover moeten dan nog besluiten worden genomen door het kabinet, al valt wel  te verwachten dat die de adviezen doorgaans overnemen. Het hele idee van de grondige advisering door een onafhankelijke commissie is om van het uitdelen van de grote bedragen geen politiek spel te maken.

De MedTech sector was in de race voor een bijdrage uit dit fonds met een voorstel waar al geruime tijd aan is gewerkt, te weten MedTech NL. Dit is een consortium rondom de universiteit Twente met een forse betrokkenheid van Philips. Het consortium vroeg 598 miljoen euro.

De Commissie Dijsselbloem adviseerde echter negatief over het voorstel. Ondanks het feit dat het  een indrukwekkend consortium betreft en er een grote bereidheid is om (in kind) mee te financieren, is het belangrijkste bezwaar dat het niet erg gefocust is.

De commissie gelooft daarbij ook niet in de koppeling van zorguitdagingen en verdienvermogen voor Nederland. Dat zou alleen dan kunnen als de aanpak uitgaat van die aspecten van medische technologie waarin Nederland internationaal al voorop loopt.

De commissie is ook niet overtuigd als het gaat om de bijdrage aan het oplossen van problemen die in de Nederlandse zorg bestaan. Daarvoor is het voorstel te veel ‘techniek-gedreven’. De vraagkant (met name de wensen van zorgpersoneel) blijft onderbelicht terwijl arbeidsproductiviteit juist erg belangrijk is en innovatie vraagt, aldus het oordeel.

Tot slot vindt de commissie de ambitie om met dit consortium een leidende rol in Nederland qua MedTech te vervullen niet realistisch. Zo zijn er al veel initiatieven en  ontbreken bij het consortium in kwestie juist ook bepaalde partijen (bijvoorbeeld investeerders die de innovaties verder zullen moeten brengen). De grote woorden kunnen de commissie niet overtuigen.

Al met al jammer dat een dergelijk groot consortium wel flinke commitment van een aantal partijen heeft, maar onvoldoende de plannen wist in te passen binnen de criteria van het Groeifonds. Van de in totaal 35 ingediende voorstellen krijgen er overigens 28 wel groen licht van de commissie. Die plannen gaan bijvoorbeeld wel uit van een onderscheidend Nederlands voordeel. Hopelijk kunnen op basis van alles waar al aan gewerkt is voor de  volgende rondes van het Groeifonds vanuit dit Consortium inpasbare plannen worden ingediend.