Door Leo Melissen.  

Het wordt steeds duidelijker hoe dit kabinet met de zorg wil omgaan. Over verschillende onderwerpen zijn eerste uitwerkingen op papier gezet. Illustratief was ook het hoofdlijnendebat dat medio maart plaatsvond met de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid. Minister Kuipers maakte daar een sterke indruk als iemand die inhoudelijk goed weet waar het over gaat en tegelijkertijd aanvoelt waar politiek de gevoeligheden liggen.

Het optreden van de minister illustreerde ook goed waar de kansen en bedreigingen voor de MedTech sector zitten. Arbeidsproductiviteit is voor deze minister geen vies woord. Voor hem is duidelijk dat er geïnnoveerd moet worden om met minder mensen meer te kunnen doen. Daarbij is belangrijk dat iedere patiënt toegang heeft tot de behandelingen volgens de laatste stand van de wetenschap.

Mede daarom wil Kuipers dat de wijze van inkopen door verzekeraars anders gaat. Om echt invulling te geven aan passende zorg moet er met alle beroepsverenigingen concrete afspraken worden gemaakt over aanpassing van zorgpaden aan de laatste inzichten.

Spannend wordt hoe er straks invulling gegeven gaat worden aan de wens van de minister om meer grip op de instroom in het verzekerde pakket te krijgen. Tijdens de MTN bijeenkomst van 13 april zal er nader op deze materie rondom innovatie worden ingegaan


Bron: MedTech Nederland (MTN)