Begin november al tekenden de eerste zestien organisaties de Green Deal ‘Samenwerken aan Duurzame Zorg’, maar recent op 8 december is dit door vele instanties en bedrijven gevolgd op het door VWS daartoe georganiseerde landelijke ondertekenmoment. Hieronder zijn veel ziekenhuizen, zorgverzekeraars en onder andere ook individuele bedrijven en farma brancheorganisatie (VIG). De MedTech organisaties zijn vooralsnog wat uit beeld.

In deze hernieuwde Green Deal 3.0 worden concretere en ambitieuzere doelen gesteld en wordt er  meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. Het paradoxale als het gaat om gezondheidszorg is dat de klimaatcrisis de grootste bedreiging voor de zorg is, maar dat de zorg ook bijdraagt aan diezelfde klimaatcrisis: zo is de sector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Deze green Deal zet dan ook ten volle in op het vergroten van bewustwording over de impact van de zorg op het milieu en andersom.

Eén van de vijf doelstellingen betreft afspraken tussen Rijksoverheid en alle zorgpartijen om primair grondstofgebruik in 2030 met 50% verminderen en om in 2050 tot een maximaal circulaire zorg te komen. Dit betreft acties om bijvoorbeeld waar mogelijk te kiezen voor ‘herbruikbaar’ boven ‘wegwerp’ en circulair inkopen als uitgangspunt te hanteren bij inkoopbeleid van onder andere materialen en hulpmiddelen.

Dat dit in de praktijk nog niet zo makkelijk is, bleek wel tijdens het MTN duurzaamheidsevent van 15 september. Hoe bepaal je de mate van duurzaamheid? Kunnen wij eenduidig vaststellen welke materialen beter zijn dan andere en hoe weegt het duurzaamheidsaspect in een tender nu precies mee? Zo maar voorbeelden van vragen waarop de antwoorden nog gevonden moeten worden.

Het is nu aan alle betrokken zorgorganisaties én bedrijven om mede te ondertekenen, waarmee je als organisatie publiekelijk de doelen onderschrijft en de eigen medewerkers de boodschap krijgen dat duurzame zorg een belangrijk element van de bedrijfsstrategie vormt.

 

Bron: MTN – december 2022