MTN kijkt terug op interessant event bij Dynahealth over circulariteit

Tegen de achtergrond van de verkiezingsuitslag horen wij af en toe de vraag of duurzaamheid niet als “linkse hobby” een tandje minder zal worden de komende periode.

Wij denken dat dit te kort door de bocht is. Het draagvlak voor een vleestaks om maar eens iets te noemen zal er ook politiek niet zijn bijvoorbeeld. Bij de duurzaamheid in de zorg ligt dit toch wel anders. Om te beginnen is hier veel draagvlak onder zorgverleners. Daarbij speelt onder andere mee dat de COVID-crisis duidelijk zichtbaar maakte hoeveel afval de zorg per patiënt soms produceert. Bovendien is er al een groot aantal stukken (internationale) regelgeving in gang gezet. Zo moeten steeds meer organisaties rapporteren over de impact van hun handelen op onder meer milieu.

Verder is het zo dat duurzaamheid en zeker onderwerpen als circulariteit en beslag op grondstoffen ook steeds meer business aandacht krijgen. Meer en meer zien financiële partijen als banken, pensioenfondsen e.d. het als een risico wanneer organisaties zich onvoldoende hiermee bezighouden. Ook vanuit MTN zullen wij met dit onderwerp actief omgaan in 2024.

Dynahealth event – Let’s Go Green

Dat dit thema leeft bleek ook wel bij het goed bezochte event Let’s Go Green bij Dynahealth op 18 januari jl. Hier mochten wij als MTN een workshop geven over circulariteit in de zorg. Wij hebben daar de deelnemers laten zien hoeveel en wat voor initiatieven er op dit gebied nu zijn. Dat varieert  van een voorstel om de Wet Medische Hulpmiddelen aan te passen om hergebruik makkelijker te maken tot de voorbereiding van een UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) voor veel gebruikte disposables. Zo’n UPV houdt in dat producenten financieel en organisatorisch verantwoordelijk worden gemaakt voor hun producenten in de afvalfase.

Veel van de complexiteit zit in het begin en het einde van de keten. Productontwikkeling is niet morgen ineens anders te regelen, dus normeringen vragen veel tijd, geld en capaciteit voordat je effect ziet. Ook het anders omgaan met producten in de afvalfase is niet zo makkelijk te organiseren. In het middelste deel van de levenscyclus van een product zijn vaak veel makkelijker en sneller stappen te zetten. Als een product hergebruikt of gerepareerd kan worden en dit duurt nu een aantal weken levert het terugbrengen van die tijd naar enkele dagen al veel op. Dan is er winst in de zin van bespaarde kosten en is er ook minder volume en daarmee grondstof nodig.

Workshops

In de workshops kwamen interessante voorbeelden naar voren en ook de uitdagingen die er zijn om echt vaart te maken. Zo is er nog lang niet altijd voldoende bekostiging als duurzame oplossingen meer geld kosten of eerst investeringen vragen. Tegelijkertijd constateerden wij dat je er simpelweg mee moet dealen. Steeds vaker is het immers een thema bij de inkoop en uiteindelijk zal er wel een toeslag op de afvalverwerking van de minder duurzame producten komen. Ook de resultaten van de survey onder de deelnemers zijn tijdens de workshop besproken. Interessant was dat de vragen zowel vanuit het persoonlijke perspectief alsook vanuit bedrijfsperspectief zijn beantwoord. Hierin kwam ook de hierboven al genoemde spagaat terug. Persoonlijk vindt men dat er te weinig duurzaam aanbod is en dat kosten belemmerend zijn. Aan de andere kant bleek bij het bedrijfsperspectief dat er te weinig klantvraag is naar duurzamere oplossingen en dat er vaak geen bereidheid is om er meer voor te willen betalen.

Een belangrijke conclusie was dat er dringend behoefte bestaat aan normering, zoals een keurmerk. Nu is er nog te vaak een Babylonische spraakverwarring over wat exact onder duurzaam verstaan moet worden en hoe dat aan te tonen. Duidelijk werd ook dat het belangrijk is om over dit onderwerp met diverse betrokkenen in gesprek te blijven. Wij zullen als MTN de komende tijd dan ook zeker met dit onderwerp actief blijven. Ook vonden wij het inspirerend om met de aanwezigen deze discussies te voeren. Extra leuk was dat het gecombineerd werd met een rondleiding waarbij Dynahealth liet zien hoe zij aan circulair werken invulling geven.