Artikel

Nieuw Integraal Zorgakkoord (IZA) kent opmerkelijk veel discussiepunten aan vooravond van ondertekening…

Overbrugbaar of gehavend slotakkoord?

MTN – september 2022 

Achter de schermen wordt er al meer dan vijf maanden gesproken tussen minister Kuipers van VWS en een breed scala aan brancheorganisaties uit de zorgsector. Inzet is om, in navolging van de eerdere Hoofdlijnenakkoorden, een gezamenlijk gedragen visiedocument op tafel te krijgen dat richting moet geven aan de transformatie van de zorg in Nederland. Om de zorg voor iedereen toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden moeten er keuzes worden gemaakt en is het in ieder geval noodzakelijk dat de neuzen van alle betrokken veldpartijen dezelfde richting op wijzen. Des te opvallender is het dat na een lange aanloop er nog steeds veel te doen is op belangrijke onderdelen van de inmiddels gelekte nagenoeg finale versie.

De IZA-pijlers, oude bekenden

Het doel van het IZA is om de groeiende zorgkosten af te remmen en de alsmaar dreigende zorgkloof in te dammen. Daartoe moet onder andere worden geprobeerd om het huidige aandeel mensen van de beroepsbevolking werkzaam in de zorg niet verder te laten stijgen. Oftewel, met hetzelfde aantal mensen de groeiende zorgvraag opvangen. Dat verklaart in het IZA de inzet op belangrijke pijlers als preventie, meer gebruik maken van online zorg en verdere concentratie van zorg. En natuurlijk komt passende zorg terug om meer in te zetten op zorg die bewezen effectief is en daarmee samenhangend meer actief pakketbeheer.

In het laatste Hoofdlijnenakkoord MSZ, dat dit jaar afloopt, was de 0%-volumegroei van de medisch–specialistische zorg een veelbesproken thema. Een haperende transitie van zorg, al dan niet samenvallend met twee jaar COVID-19-crisis, maakte dat die doelstelling niet werd gehaald. Het nieuwe IZA lijkt op dat vlak realistischer en maakt pas op de plaats; de MSZ mag volgend jaar nog met 1% groeien en daarna wordt de volumegroei langzaam naar 0% afgeschaald in 2026. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld de wijkverpleging en huisartsenzorg qua volume verder mogen groeien, van 2,0% volgend jaar naar 3,5% in 2026.

Knelpunten

Veel reuring ontstond een aantal weken geleden al toen een conceptversie (pdf) van het nieuw te sluiten IZA de ronde deed. Inmiddels is een nagenoeg finale versie gelekt, waaruit blijkt dat op een paar punten wat zaken zijn bijgeschaafd, maar dat in grote lijnen het concept overeind blijft staan. Waar zit de discussie?

Aanpassing in de laatste versie lijkt er te zijn op bijvoorbeeld het punt van vrije artsenkeuze. Waar het eerdere concept nog sprak van een coulanceverbod (d.w.z. wanneer een verzekerde met naturapolis gebruikt maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder zou deze zelf het verschil in vergoeding moeten betalen), lijkt dat in de nagenoeg finale versie niet meer expliciet genoemd te worden. Daarvoor in de plaats lijken er nu meer algemene maatregelen te zijn die gebruik van niet-gecontracteerde zorg onaantrekkelijk moeten maken. Toch blijft er gemorreld worden aan de vrije artsenkeuze, waarmee het onder de streep duurder wordt voor patiënten om zorg te verkrijgen. Inmiddels is duidelijk dat voor de koepel voor cliënten- en familieorganisaties in de ggz (MIND) dit reden is om het IZA definitief niet te ondertekenen…..

Verder lezen...

Schrijf u in voor de gratis maandelijkse MTN nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het laatste relevante medtech nieuws. Inschrijven is kosteloos.

Abonneer

Deelname aan de stichting

Een deelname aan MTN bedraagt vanaf €95,- per jaar (12 maanden). Daarmee ondersteunt u niet alleen de doelstelling van MTN, maar krijgt u tevens:

  • Online toegang tot ‘Mijn MTN’ en ‘dossiers’, met diepgaande actuele informatie over beleid en regelgeving
  • Deelname aan medtech kennis- en netwerkmomenten (online/offline)
  • Toegang tot diensten vanuit de stichting en aangesloten partners
  • Toegang tot uitgebreide achtergrondinformatie over MedTech gerelateerde onderwerpen

Om deel te nemen aan MTN kan je contact met ons opnemen via het contactformulier

Neem deel

Recente redactionele bijdragen

Nieuw Integraal Zorgakkoord (IZA) kent opmerkelijk veel discussiepunten aan vooravond van ondertekening…

| Artikel | No Comments
Overbrugbaar of gehavend slotakkoord? Achter de schermen wordt er al meer dan vijf maanden gesproken tussen minister Kuipers van VWS en een breed scala aan brancheorganisaties uit de zorgsector. Inzet is om,…

AI in de gezondheidszorg: veiligheid, privacy en ethiek zijn de struikelblokken

| Artikel | No Comments
Artificial Intelligence (AI), ofwel kunstmatige intelligentie, wordt steeds meer toegepast in de zorg. AI kan een hoop efficiëntie aan zorgprocessen toevoegen, maar er zijn ook zorgen over onder andere de…

Zit risicoverevening passende zorg in de weg?

| Artikel | No Comments
Passende zorg kan een negatief effect hebben op de vereveningsbijdrage. Dit kan zorgverzekeraars ervan weerhouden om afspraken te maken in de contractering en zorginkoop over passende zorg. Deze vereveningsbijdrage beslaat…

De wondere wereld van implantaten: een greep uit spectaculaire ontwikkelingen

| Artikel | No Comments
Als je op het woordje ‘implantaat’ googelt dan kom je voornamelijk terecht bij sites van tandartspraktijken. Maar tegenwoordig is een implantaat veel meer dan alleen een titanium kunstwortel die in…
Meer nieuws

Mogelijkheden van Narrowcasting, een live impressie

Waarom zijn social media insights belangrijk?

Op het web wordt veel gesproken en gedeeld over gezondheid, en specifiek over ziektebeelden, medicatie, hulpmiddelen en beleid. In de korte video (5 minuten) inspireren we je graag over mogelijkheden en toepassingen, specifiek voor de Health en Life Science markt.